Betekenis Economie

Monday November 29, 2021  |  lifestyle

Het bestaande economische systeem blijkt steeds pijnlijker en duidelijker onhoudbaar. De ecologische en sociale problemen, die inherent zijn aan ons huidige economische doen en laten, worden groter en urgenter. We moeten op zoek naar een nieuw economisch normaal. In deze lezing neemt Kees Klomp ons mee naar de Betekeniseconomie; een nieuw haalbaar en houdbaar economisch paradigma.